גבעת יואב - מגורים שכונה דרומית

תוכנית ג/ 12737

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת יואב - מגורים שכונה דרומית
מספר: ג/ 12737
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח ל- 77 מגרשי מגורים להרחבת הישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200001חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולןשינוי
תוכניתג/ 6987תכנית מפורטת גבעת יואבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1393.
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3751. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2001
קבלת תכנית11/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202623/12/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים24029/09/2002