גבעת יואב 170

תוכנית ג/ 14264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת יואב 170
מספר: ג/ 14264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
החלפת שטחים בין מגרשים 170 ו-175 .

עיקרי הורואת התכנית:
שינוי ייעוד משטח מגורים א' לשטח ציבורי פתוח ומשטח פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
2.2.1 שינוי יעוד משטח מגורים לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואבגבעת יואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200001חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3906. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2003
קבלת תכנית09/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602208/11/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003