גבעת מכוש

תוכנית ג/ 4773

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת מכוש
מספר: ג/ 4773
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כפי שהוגדרו בחוק התכנון והבניה פרק ג' סימן ג'
סעיפים 61 - ו 63 לשם הנחיית התכנון המפורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל

תיאור המיקום:
ישוב: כרמיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18991חלק
18993חלק
18994כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 424תכנית מתאר -כרמיאלשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1990תאריך פרסום: 17/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3774. עמוד: 3104. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים03/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1990. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1990. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1990. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון באישור תכנית27/05/1985
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1984תאריך פרסום: 23/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3111. עמוד: 111. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1984. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1984. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1984. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/1984
החלטה בדיון בהפקדה20/06/1983
קבלת תכנית16/06/1983