גבעת רם

תוכנית ג/ במ/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: גבעת רם
מספר: ג/ במ/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון בתי מגורים אשר יבנו בבניינים משותפים רגילים,
גבוהים ומדורגים וכן בתים דו משפחתיים - קביעת אופי
הבינוי, גובה הבניינים ומספר יח"ד. התווית דרכים
חדשות בתאום עם המערכת הקיימת ומערכת הדרכים העתידית
כולל דרכים משולבות ודרכים להולכי רגל.
קביעת שטחים למבני ציבור כגון: גני ילדים, בתי ספר,
בית כנסת וכו'.
קביעת שטחים ציבוריים פתוחים לגנים, פארקים ומגרשי
משחקים.
קביעת שטחי חזיתות מסחריות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל

תיאור המיקום:
ישוב: כרמיאל
גבעת רם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18984חלק31, 201, 211-214, 216-257, 259-26430, 171, 199, 202-203, 210, 215
18986חלק3-41, 49, 54-57, 65-66, 10142-47, 50, 53, 58-59, 62, 64
18992חלק1-2, 423, 5, 41, 49
19044חלק30, 3927, 34
19045חלק14-22, 24, 26-27, 48-49, 5213, 23, 28-29, 32, 44, 46-47, 50-51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 3גבעת רםשינוי
תוכניתג/ במ/ 71גבעת רםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/1997תאריך פרסום: 13/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4502. עמוד: 2539. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1993.
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1993.
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1959. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/1993
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1992
קבלת תכנית05/03/1992