גבעת תיתורא

תוכנית מד/ 5/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת תיתורא
מספר: מד/ 5/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימור מכלול גבעת התיתורה וייעודו לפארק ציבורי ארכאולוגי המשלב בתוכו את שטחי העתיקות.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת ייעוד המורדות הדרומיים של גבעת תיתורה לשטח עתיקות המשולב בפרק ציבורי וביטול ייעודי הקרקע המאושרים המייעדים את השטח להרחבת שכונות המגורים.
ב. ביטול כל זכויות הבניה בשטח התכנית למעט 80 מ"ר שטח עיקרי ו- 40 מ"ר שטח שירות, לצורך מבני שירות למבקרי הפארק.
ג. קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.
ד. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותדרך פרופ' פרג יאיר, כליל החורש, עמק איילון, עמק דותן

תיאור המיקום:
גבעת התיתורא ממוקמת בשוליה הצפון מזרחיים של העיר מודיעין. הגבעה גובלת מצפון בכביש ארצי 443, ממערב במגורים, מדרום ברח' עמק דותן וממזרח בדרך פרופ' יאיר פרג ומעברו שטחים פתוחים המיועדים לפי תכנית המתאר מד/2020 לפארק עירוני.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5586חלק6, 38-48
5687חלק5-7, 9, 34, 58, 63
5689חלק6-8
5690חלק4-5, 7-9, 13, 15-17, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמד/ 2020תוכנית מתאר מקומית מודיעיןשינוי
תוכניתגז/ מד/ במ/ 5מודיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/08/2011
קבלת תכנית19/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201200519/03/2012