גבעתיים סיטי

תוכנית גב/ מק/ 494

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גבעתיים סיטי
מספר: גב/ מק/ 494
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים מס' 2 ומס' 9 ללא הסכמת הבעלים, על פי סימן ז' לחוק.
2.1.2 שינוי בינוי ללא שינוי עקרונות הבינוי שבתכנית גב/380 א', על פי סעיף 62א' (א) (5) לחוק.
2.1.3. שינוי שימוש של דיור מוגן לשימוש של מגורים, על פי סעיף 62א' (א) (5) לחוק.
2.1.4 שינוי בגובה המבנים, על פי סעיף 2 א' (א) (5) לחוק.
2.1.5 כל הנ"ל ללא שינוי בהיקף השטחים העיקריים.
2.2.1 השימושים המותרים - מסחר, תעסוקה ומגורים.
2.2.2 במגרש אזור מגורים מסחר ותעסוקה (אזור למגרש מיוחד) מס' 101 , בנין בגובה של 67 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת (הכיכר).
2.2.3 במגרש אזור מגורים מסחר ותעסוקה (אזור למגרש מיוחד) מס' 102 , בנין בגובה של 54 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת (הכיכר).
2.2.4 במגרש אזור לבנייני ציבור מס' 103 בנין עד ל - 5 קומות מעל קומת כניסה כפולה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבגבעתייםגבעתייםגבעתייםשפע טל

תיאור המיקום:
בין רח' מס' 3 לרח' שפע - טל ובין רח' המעיין בר"ג לרח' מס' 4 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7105חלק18-19, 22-24, 35-3616-17, 20-21, 27-34, 37, 59, 99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגב/ 380/ א"גבעתיים מרכז העסקים"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2007תאריך פרסום: 25/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5620. עמוד: 1312. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200700121/01/2007