גגות

תוכנית כס/ 1/ 1/ גג/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גגות
מספר: כס/ 1/ 1/ גג/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול סעיף ה-5 בתקנות תכנית כס / / 1 / 1 / ג
ב. קביעת הוראות בדבר חישוב שטחים בחלל גג ה
רעפים. ג. הוראות בדבר עיצוב גגות רעפים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר סבא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1993.
פרסום לאישור ברשומות08/07/1993תאריך פרסום: 08/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4127. עמוד: 3548. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1993.
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1993תאריך פרסום: 11/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4084. עמוד: 1704. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1992
קבלת תכנית24/06/1992