גגות

תוכנית כס/ 1/ 1/ גג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גגות
מספר: כס/ 1/ 1/ גג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול סעיף ה-5 בתקנות תכנית כס / 1 / 1 גג.
ב. קביעת הוראות בדבר חישוב שטחים בחלל גג הרעפי
ם. ג. הוראות בדבר עיצוב גגות רעפים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר סבא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1986תאריך פרסום: 17/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3347. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1985תאריך פרסום: 31/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3265. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית31/10/1985