גד יעקב - ליגליזציה ושימוש חורג

בקשה ועדה מקומית 155/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: גד יעקב - ליגליזציה ושימוש חורג
מספר: 155/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליגליזציה ושימוש חורג בקרקע בייעוד חקלא למרכז מבקרים למורשת יהדות מזרח אירופה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר חסידים ב'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11141חלק11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200518/04/2012