גדר מבטון סביב מגרש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 193/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: גדר מבטון סביב מגרש
מספר: 193/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
גדר מבטון סביב מגרש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200811002/11/2009