גדרה

תוכנית גד/ 463/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גדרה
מספר: גד/ 463/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול דרך מס.8 וחלוקת המגרשים 12 - 1 מחדש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה

תיאור המיקום:
גדרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4585חלק110-118, 127
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/1959תאריך פרסום: 12/02/1959. מס' ילקוט פרסומים: 649. שנה עברית: התשיט .
פרסום להפקדה ברשומות17/11/1955תאריך פרסום: 17/11/1955. מס' ילקוט פרסומים: 450. שנה עברית: התשטז .
קבלת תכנית17/11/1955