גוש 17832 ח"ח 67 נצרת עילית

תוכנית ג/ 13026

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גוש 17832 ח"ח 67 נצרת עילית
מספר: ג/ 13026
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאיזור ציברי פתוח לשטח מסחרי וחניה ושינוי יעוד שטח מאיזור תחנת מוניות לאיזור מסחרי ושטח ציבורי פתוח.
ב. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17832חלק67, 78
17833חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5152שנוי יעוד לתחנת מוניות, נצרת עיליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3104. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים09/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית21/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1753. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/02/2002
קבלת תכנית11/02/2002