גוש 2933 - חלקה 3536 ,

תוכנית 8/ 03/ 111/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גוש 2933 - חלקה 3536 ,
מספר: 8/ 03/ 111/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש 95 מאזור מגורים ומשקי עזר לאזור מגורים בישוב חקלאי וצירופו למגרש 25.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר בנים,טובים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2933חלק35-36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 268. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1982
פרסום להפקדה ברשומות17/09/1981תאריך פרסום: 17/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2748. עמוד: 2948. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1981
קבלת תכנית25/06/1981