גוש 2934 מגרשים 3233 ,109 ,108 ,.

תוכנית 8/ 03/ 111/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גוש 2934 מגרשים 3233 ,109 ,108 ,.
מספר: 8/ 03/ 111/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי חלק מדרך 135, שינוי יעוד מחקלאי לדרך, איחוד חלקות 108 - 109 למגרש אחד שמספרו 109, על מנת לאפשר בניית בית דו-משפחתי. (מגרש 109-10833 ,-32)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר בנים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1981תאריך פרסום: 04/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2717. עמוד: 1953. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/1981תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1981. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1981. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1981. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/1980
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1980תאריך פרסום: 05/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2632. עמוד: 1799. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1980. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1980
קבלת תכנית25/01/1980