גוש 7789,חלקה 21, מגרש 2074 ב'.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גוש 7789,חלקה 21, מגרש 2074 ב'.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מספר יח"ד מ-1 ל-3, תוספת זכויות בניה , שינוי הנחיות בינוי והגדלת תכסית .

עיקרי ההוראות:
א. תוספת יחדות דיור בתחום מגרש 2074 ב' הגדלת מס' יח"ד מ- 1 ל- 3 יח"ד .
ב. תוספת זכויות בניה והוראות בניה , שטח עיקרי מ- 252.0 ל- 380.0 ובסה"כ תוספת של 128.0 מ"ר עיקרי .
ג. הגדלת תכסית למגורים מ-30% ל- 50%

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהנורית

תיאור המיקום:
על פינת הרחובות הסביון/הנורית, בשכונת מגורים מבונה בלב הישוב תל-מונד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 7/ 5התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2012
קבלת תכנית29/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201125/06/2012