גז/4/102א

תוכנית גז/ 102/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גז/4/102א
מספר: גז/ 102/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית חשמונאי

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1992תאריך פרסום: 04/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4011. עמוד: 3833. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים02/06/1992תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1992.
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1992.
פרסום להפקדה ברשומות27/02/1992תאריך פרסום: 27/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3978. עמוד: 2319. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1992
קבלת תכנית26/01/1992