גזית

תוכנית ג/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גזית
מספר: ג/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערות תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב
של משק קבוצי.
להתוות דרכים חדשות, להקצות שטח פתוח פרטי ושטח
לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית

תיאור המיקום:
ישוב: גזית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22530כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/1951תאריך פרסום: 08/11/1951. מס' ילקוט פרסומים: 198. עמוד: 102. שנה עברית: התשיב .
החלטה בדיון בהפקדה21/04/1950
קבלת תכנית17/03/1950