גיבתון משק בן גל

תוכנית בר/ מק/ 266/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גיבתון משק בן גל
מספר: בר/ מק/ 266/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבולות בין מגרשים, איחוד וחלוקת השטח בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות ל המגרשים ולצורך רישום המגרשים בלשכת רישום המקרקעין.
התכנית הינה בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיפים 62 א א 1.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי גבולות בין תא שטח 205 ותא שטח 206.
2. איחוד וחלוקת השטח בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים ולצורך רישום המגרשים בלשכת רישום המקרקעין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3657חלק101-103175
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.שינוי
תוכניתבר/ מק/ 266/ 2גיבתון - הסדרה לצרכי רישום.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2012תאריך פרסום: 02/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6454. עמוד: 5620. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201204528/08/2012