גיבתון משק בן ישראל

תוכנית בר/ מק/ 266/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גיבתון משק בן ישראל
מספר: בר/ מק/ 266/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי העמדה של מגרש, איחוד וחלוקת השטח בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים ולצורך רישוםהמגרשים בלשכת רישום המקרקעין. שינוי קווי בנין. שינוי תוואי זיקת הנאה התכנית הינה בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיפים 62 א (א) (1) (4) לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי העמדה של תא שטח מס' 257.
2. איחוד וחלוקת השטח בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים ולצורך רישום המגרשים בלשכת המקרקעין.
3. ביטול זיקות הנאה הרשומות בחלקות הקיימות ורישום זיקות ההנאה בהתאם למסומן בתשריט.
4. שינוי קווי בנין קדמי צידי ואחורי, בכל תחום התכנית, למעט קווי הבניין בגבול זכות דרך, כמסומן בתשריט.
5. שינוי תוואי זיקת הנאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3657חלק128-130175
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5869. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2011תאריך פרסום: 09/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6197. עמוד: 2361. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201008530/01/2011