גיבתון משק קינן

תוכנית בר/ מק/ 266/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גיבתון משק קינן
מספר: בר/ מק/ 266/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי העמדה של מגרשים, איחוד וחלוקת השטח בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים ולצורך רישום המגרשים בלשכת רישום המקרקעין. שינוי קווי בנין. שינוי תוואי זיקת הנאה. התכנית הינה בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיפים 62.א (א) (1) (4).

עיקרי ההוראות:
1. שינוי העמדה של תאי שטח מס' 327, 328 .
2. איחוד וחלוקת השטח בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים ולצורך רישום המגרשים בלשכת רישום המקרקעין.
3. ביטול זיקות הנאה הרשומות בחלקות הקיימות ורישום זיקות ההנאה בהתאם למסומן בתשריט.
4. שינוי קווי בנין קדמי צידי ואחורי, בכל תחום התכנית, למעט קווי הבניין בגבול זכות דרך, כמסומן בתשריט.
5. שינוי תוואי זיקת הנאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבתוןגיבתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3657חלק165-167175
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5869. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות12/04/2011תאריך פרסום: 12/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6224. עמוד: 3742. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201103130/04/2011