גידול בעלי חיים, אעבלין

תוכנית ג/ 11493

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גידול בעלי חיים, אעבלין
מספר: ג/ 11493
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לגידול בעלי חיים.
ב. קביעת הוראות בניה.
ג. חלוקה למגרשים, בהסכמת בעלי הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12199חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6686איזור לגידול חזירים -עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4028. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2000
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1999תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 43842. עמוד: 1823. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1999
קבלת תכנית01/09/1999