גידול בעלי חיים, אעבלין

תוכנית ג/ 11735

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גידול בעלי חיים, אעבלין
מספר: ג/ 11735
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד:
1. משטח חקלאי לגידול בעלי חיים (חזירים), בית נחירה, שפ"פ, דרכים ודרכי שירות.
2. מדרכים לשטח לגידול בעלי חיים.
3. משפ"פ למבני משק.
ב. קביעת הוראות בניה לכל האזורים השונים.
ג. חלוקה למגרשים, בהסכמת בעלי הקרקע.
ד. מתן הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה ותנאים תברואתיים.
ה. קביעת הנחיות להקמת מנהלת/איגוד משתמשים, לטיפול בנושאים מנהליים וסביבתיים.
ו. קביעת הנחיות לשיטת הגידול.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10266כל הגוש
10267חלק846-52, 54, 62-64, 78
12199חלק5-7, 9-10, 3041-43, 45, 61, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6686איזור לגידול חזירים -עבליןשינוי
תוכניתג/ 11493גידול בעלי חיים, אעבליןשינוי
תוכניתג/ 8113אזור גידול בעלי חיים , אעבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2000
קבלת תכנית30/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301601/07/2003