גידור המגרש, יישור המגרש בכורכר ומחסן עץ (קראון נייד)

בקשה ועדה מקומית זב/ 20040055

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: גידור המגרש, יישור המגרש בכורכר ומחסן עץ (קראון נייד)
מספר: זב/ 20040055
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןאבטיןאבטין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10393חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ05/06/2006