גילון צורות

תוכנית ג/ 5357

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גילון צורות
מספר: ג/ 5357
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קבוע תכנית מתאר לשני ישובים קהילתים, כולל את
קביעת היעדים השונים של שטחי הקרקע הכוללים בתכנית למגורים לתעשיה, מלאכה, התווית רשת דרכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבגילון

תיאור המיקום:
ישוב: גילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19033חלק8-9, 1311, 14, 18
19034חלק1-7, 9-11, 13-40, 42-50, 558, 12, 41
19035חלק13-14, 16-26, 29-38, 55-607, 11-12, 27-28, 39, 51-52, 54, 61-64, 71-72, 95-97, 102, 207
19036חלק74-7567, 73, 76-77, 205-206
19042חלק32-37, 46-47, 58-73, 75-76, 78-80, 82-84, 87-914, 30-31, 45, 48, 57, 74, 77, 85
19043חלק7-132-5, 14-15, 99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1988תאריך פרסום: 02/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3575. עמוד: 2989. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/1987
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 92. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/06/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/06/1986
החלטה בדיון בהפקדה03/07/1985
קבלת תכנית16/05/1985