גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד - מס' קודם 6/ מק/ 2143

תוכנית 6/ 03/ 108/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד - מס' קודם 6/ מק/ 2143
מספר: 6/ 03/ 108/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור המגורים בקבוץ עבור 24 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור "מגורים מיוחד" לאזור "מגורים".
ב. קביעת השימושים המותרים.
ג. קביעת הנחיות להכנת תכנית בינוי לפיתוח.
ד. קביעת הוראות והנחיות בניה.
ה. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגלאוןגלאון

תיאור המיקום:
קיבוץ גלאון
קואורדינטה X 185300
קואורדינטה Y 615700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34094חלק9, 11-12, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5767. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/06/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2012
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1597. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2011
קבלת תכנית11/04/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה