גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד

תוכנית 6/ מק/ 2143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד
מספר: 6/ מק/ 2143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת מיקום שטחים למגורים בטשחים למגורים מיוחד ולהיפך,
תוך שמירה על סך השטחים בכל יעוד וסך זכויות הבניה על פי התכנית המאושרת.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזר מגורים לאזור מגורים מיוחד.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים מיוחד.
ד. שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגלאון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34071חלק2-3, 9
34094חלק9, 11-12, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201002730/11/2010