גלעין העיר סכנין

תוכנית ג/ 15974

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גלעין העיר סכנין
מספר: ג/ 15974
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התוית דרכים וסיווגן ,הסדרת גישה וחניה לרכב.
ב. קביעת אזורים לשימושים השונים בגבול התכנית.
ג. קביעת הוראות פיתוח לשטחים ציבורים שונים כמו שבילים,דרכים ודרכים משולבות, וחצרות והסדרת השימוש בהם,
ד. קביעת הוראות בניה למגורים ומבני ציבור וחזיתות מסחריים באזורים המיועדים לכך.
ה. קביעת מבנים לשימור ודרך טיפול בהם.
ו. פיתוח פעילות תיירותית תוך ניצול משאבי הטבע, ההיסטוריה והנוף הייחודים של המקום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19280חלק77-7839, 42, 44-55, 58-62, 64-66
19281חלק53-549, 11-12, 33-34, 36-42, 44-50, 55-58, 76, 105, 109-111, 133
19282חלק70, 10710, 20-23, 25-33, 40, 50-52, 56-57, 59-69, 71-76, 78-79, 90, 104-106
19283חלק51, 87, 95-99
19314חלק1-5, 7-9, 13-14, 19-34, 36-37, 61, 65-66, 70, 92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7899הקטנת רוחב כביש, סכניןשינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 9234הקטנת רוחב דרך מס' 100, שינוי למתאר, סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/2006
קבלת תכנית15/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200600427/02/2006