גן אירועים בנען

תוכנית גז/ 29/ 28/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן אירועים בנען
מספר: גז/ 29/ 28/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה בהסכמת הבעלים
ב. שינוי יעוד מאזור למבני משק לאזור לגן ארועים, חניה ואזור למבני משק.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנעןנען

תיאור המיקום:
ישוב:נען
קיבוץ נען
קואורדינטה x 643000
קואורדינטה y 187200

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5440חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 29/ 14נעןשינוי
תוכניתגז/ 29/ 14נעןכפיפות
תוכניתגז/ 29/ 4קיבוץ נעןשינוי
תוכניתגז/ 29/ 4קיבוץ נעןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות13/12/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית11/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2007
קבלת תכנית11/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות