גן אירועים - האחוזה.

תוכנית בר/ 214

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן אירועים - האחוזה.
מספר: בר/ 214
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זכויות בניה ושימוש לגן אירועים.
ב. חלוקה מחדש של חלקה 10 בהסכמת בעלים.
ג. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחרי לגן אירועים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3738חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 827. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות25/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3213. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2001
קבלת תכנית29/06/1999