גן אירועים, ראש פינה

תוכנית ג/ 16776

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן אירועים, ראש פינה
מספר: ג/ 16776
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אולם אירועים .
הקלה בקו בנין אחורי, 60 מ' מציר הדרך עפ"י החלטת ועדת המשנה לתוכניות נקודתיות מתאריך כ"ז חשון תשסח, 7 נובמבר 2007


.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע ממסחר ותיירות למסחר
שינוי בהוראות מתן היתר בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילראש פינהראש פינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13949חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8591בית המכס הישן-אזור למסחר ותיירות ומלון דרכים ראש פינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4615. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2007. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/03/2007
קבלת תכנית12/12/2006