גן ארועים בית שקמה

תוכנית 6/ 02/ 234/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן ארועים בית שקמה
מספר: 6/ 02/ 234/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מסחרי על ידי שינוי
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןבית שקמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2567חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/04/2004
קבלת תכנית04/06/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400619/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200121/01/2002