גן ארועים סמוך לצומת הודיה -שקמים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 28/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן ארועים סמוך לצומת הודיה -שקמים
מספר: 6/ 02/ 234/ 28/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור מסגרת תכנונית להקמת גן אירועים
ע"י איחוד וחלוקה,
שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןהודיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2681כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 156מושב הודיהשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית12/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501012/09/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400619/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300823/06/2003