גן ארועים סמוך לצומת הודיה

תוכנית 6/ 02/ 234/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן ארועים סמוך לצומת הודיה
מספר: 6/ 02/ 234/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור מסגרת תכנונית להקמת גן ארועים ע"י איחוד וחלוקה,
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןהודיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2681חלק2-3, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 156מושב הודיהשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
קבלת תכנית17/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200615/04/2002