גן ארועים - חמי יואב

תוכנית 6/ 03/ 184/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן ארועים - חמי יואב
מספר: 6/ 03/ 184/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת מסגרת תכנונית להרחבת שטחי המסחר על ידי איחוד
וחלוקה, שינוי ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2801חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 184/ 6שירותי דרך -קיבוץ שדה יואבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2895. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 58. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים03/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
קבלת תכנית03/03/1999