גן חיים - שינויי יעוד והגדלת אחוזי הבניה - צובה

תוכנית מי/ 191/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן חיים - שינויי יעוד והגדלת אחוזי הבניה - צובה
מספר: מי/ 191/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/03/2001
קבלת תכנית03/12/1991