גן ידלים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן ידלים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מטח ציבורי פתוח וחניה לשטח לבנייני ציבור (גן ילדים).
2. קביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1992
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2893. עמוד: 1048. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/1983
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/1982
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1982תאריך פרסום: 08/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2833. עמוד: 2442. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1982
קבלת תכנית12/03/1982