גן לאומי אושה העתיקה

ישות כללית ג/ חפאג/ 1273

זיהוי ומאפיינים
סוג: אכרזת גן לאומי
שם: גן לאומי אושה העתיקה
מספר: ג/ חפאג/ 1273
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםצו הכרזה - צו אכרזה
מסמכיםהסכמות להכרזה - מסמכי הסכמות
מסמכיםתשריט הכרזה - תרשים אכרזה
מסמכיםפרסום הכרזה בק.ת - פרסום אכרזה
נספחיםדברי הסבר - דברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10295חלק
10357חלק
10514חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפאג/ 1273/ זב/ כמתחם יער קרית אתאאכרזת גן לאומי/שמורת טבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום בקובץ תקנות על אכרזת גן לאומי03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6810. עמוד: 1333. שנה עברית: התשסט .