גן לאומי ארבל

תוכנית ג/ 7802

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי ארבל
מספר: ג/ 7802
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח התכנית כ"גן לאומי" לצורך הכרזתו כ"גן
לאומי" עפ"י: "חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - "1998.
ב. שינוי יעוד שטחים מ"אזור חקלאי" ל"גן לאומי".
ג. שינוי יעוד שטחים מ"שטח שמירה על נוף" ל"גן לאומי
ד. שינוי יעוד שטחים מ"שטח יער" ל"גן לאומי".
ה. קביעת התכליות המותרות ביעוד הקרקע.
ו. קביעת הוראות בדבר בניה ומתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב קיים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
גן לאומי ארבל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15073חלק4, 6-8
15080חלק1-5
15085חלק1-12
15460חלק3-6, 8, 17, 19-20, 24, 27-28, 30, 33, 37, 422, 7, 12-16, 18, 21-22, 31, 34-36, 38, 41, 43-45
15461חלק2-3, 6-7, 10-11, 14, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30, 34-35, 38-40, 43-62, 74-75, 81-8276
15462חלק1-29, 31-32, 34-35, 42, 48-50, 52-53, 58-5930, 33, 36, 38-40, 51, 54-55, 57
15463חלק9, 28-51, 56-59, 61, 657, 10-12, 14-15, 21-22, 24-27, 53-55
15500חלק1-13, 15-16
15521כל הגוש
15522כל הגוש
17310חלק3, 12, 45-48, 59, 634, 8, 14, 22-23, 35, 39-44, 49, 52-58, 60-62, 64, 69
17311חלק36-37, 41-46, 56-57, 59-79, 81, 84-85, 88-89, 92, 9735, 38-40, 47-51, 54-55, 58, 82-83, 90, 96
17312חלק1-39
17313חלק1-77
17314חלק4, 6-275
17315חלק51, 3-4
17316חלק1-2, 6, 17-253-4, 7-16, 26-35, 37-38, 76, 78-79, 81, 83-84
17317חלק1-3, 5-8, 10, 12-13, 19-20, 23, 84, 86, 8811, 14-18, 21, 24, 27-28, 31-32, 35-36, 40-41, 43-45, 61-66, 68-71, 75-76, 79-81, 83, 87
17318חלק1-34, 51-57, 59-65, 67-7335, 58
17319חלק70-71, 73-84, 117-121, 145, 149-150, 15728, 141, 151
17326חלק1-17, 21-24, 98-9918, 44, 87-89, 92
17333חלק10-21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. עמוד: 1852. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/1999
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/1998
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1998תאריך פרסום: 12/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4617. עמוד: 2277. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1993
קבלת תכנית09/07/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11227/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11125/03/2004