גן לאומי גבעות מרר

תוכנית מח/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי גבעות מרר
מספר: מח/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח עבור גן לאומי עפ"י תמא/ 8 ותממ/ 3/ 21 לצורך הכרזתו עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים אתרי הנצחה - התשכ"ח- 1988.
ב. קביעת התכליות המותרות בגן לאומי.
ג. קביעת הוראות בדבר דרכים וחניות בתחום שטח ההכרזה של הגן הלאומי.
ד. הרחבת דרך מס' 40 לאורך החזית המזרחית של הגן הלאומי , קביעת שטח למחלף עתידי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
מועצה אזורית גבעת ברנר ועיריית גדרה.
מחוז מרכז נפה: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3568חלק3, 7, 10-12, 50-66, 83, 92-961-2, 4-6, 8-9, 13-22, 25-28, 46, 48-49, 68, 79-82, 97-101
3569חלק7-8, 14-16, 32, 42-44, 46-49, 51-53, 555-6, 9, 11-13, 17, 30-31, 33-34, 38-41, 45, 50, 54
3571חלק1-143
3582חלק6-8, 10-14, 17-21, 25-27, 32-35, 37, 40-41, 43-58, 60-611-3, 5, 9, 15-16, 22-24, 28-31, 36, 38-39, 42
3584חלק5, 12-13
3867חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות05/06/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3819. שנה עברית: התשע .
הוגשו התנגדויות24/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/04/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/03/2010
החלטה בדיון בוולק"ח03/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2000
קבלת תכנית11/03/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות