גן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא

תוכנית ש/ 782/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא
מספר: ש/ 782/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לפרט את תמ"א 13 ותמ"א 8 שיעדו את השטח לגן לאומי.
- ליעד שטח לשמורת טבע לאורך נחל תנינים, כהמשך לשמורת טבע נחל תנינים.
- ליעד שטח לגן לאומי ימי וגן לאומי יבשתי, את השימושים המותרים בהם ואת
רמות הפיתוח (חוף רחצה, מבני ומחסני דייג, מגרשי חניה, שבילי טיול, אתר
עתיקות).
- קביעת תכליות ושימושים.
- קביעת הוראות וזכויות בניה והוראות למתן היתרי בניה ופיתוח.
- קביעת הוראות בנושאי איכות סביבה, לצמצום ומניעת מפגעים ומטרידים ופגיעה
בסביבה.
- קביעת הוראות שיאפשרו את שמירת ערכי הטבע, הנוף, אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים.
- קביעת הוראות לשמירת הסביבה החופית ונגישות חופשית להולכי רגל.
- להבטיח נגישות הציבור ברגל וברכב אל החוף ולאורך החוף, כולל מתן גישה לנכים ולמוגבלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןג'סר א-זרקאג'סר א-זרקא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10397חלק101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1601. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2010. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות29/07/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2214. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/03/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/01/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית27/02/2007
החלטה בדיון בולחוף31/01/2007
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר18/10/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה19/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
קבלת תכנית05/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14102/06/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200801429/07/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87103/03/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200700607/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32527/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף2531/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12528/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף2513/12/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200601718/10/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200600726/04/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401230/06/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה