גן לאומי ושמורת טבע תל דור

תוכנית חכ/ 408

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי ושמורת טבע תל דור
מספר: חכ/ 408
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לייעד השטח לגן לאומי ושמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 .
- לשנות יעוד מקרקע חקלאית לגן לאומי ושמורת טבע.
- קביעת התכליות המותרות בגן הלאומי.
- קביעת הוראות בניה ותנאים בדבר מתן היתר בניה ופיתוח.
- הכשרת השטח לביקורי הקהל הרחב, ובכלל זה הכשרת דרך גישה
וחניות, הסדרת אזור לפיקניק, מקומות תצפית ושבילי טיול לנוחיות הקהל.
- שימור, חשיפה ושיחזור של השרידים הארכיאולוגיים שבאזור והכשרתם לתצוגת
הקהל, במידת האפשר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל

תיאור המיקום:
תל - דור, לאורך חוף הים התיכון, צפונית מערבית לקיבוץ נחשולים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10587חלק2314-22, 25-27
10588חלק1, 8, 10, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 8(חכ / 5) - נחשוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3638. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/05/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2006.
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3151. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית14/06/2005
החלטה בדיון בולחוף23/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2002
קבלת תכנית18/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13407/05/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13326/02/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים89229/04/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200601506/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21701/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים26914/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף323/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף409/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20303/01/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200400311/02/2004