גן לאומי יער חולדה.

תוכנית גז/ 11/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי יער חולדה.
מספר: גז/ 11/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שימור ושיחזור בית הרצל, חצר החווה והמבנים
החקלאיים ההסטוריים.
ב.אספקת שרותים למבקרים באתר וביער.
ג.שיפור תוואי דרך קיימת ושנוי מיקום החנייה.
ד.חלוקת השטח לאזורים וקביעת התכליות המותרות
בכל אזור.
ה.קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה.
ו.התכנית תאפשר הכרזה על השטח כגן לאומי עפ"י חוק
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה התשנ"ח - 1998.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרחלדה

תיאור המיקום:
ישוב: חלדה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3148חלק7
5141חלק27-28, 44-4830
5142חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 11/ 4משמר דודשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2646. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 972. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1999
קבלת תכנית08/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19416/04/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200420/02/2002