גן לאומי נחל אלכסנדר

תוכנית עח/ 91/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי נחל אלכסנדר
מספר: עח/ 91/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע הוראות לפיתוח השטח שבתחומי התכנית
כ"גן לאומי".
ב. לקבוע חלוקה לאיזורים ולקבוע את השימושים למטרות
שונות. הכל בהתאם למפורט בתכנית.
ג. להכשיר את השטח לביקור קהל ולהקים מתקנים
למתרחצים ולנופשים.
ד. נטיעת עצים, התקנת ספסלים והקמת מתקנים למשחקים
ולנופשים בשטח התכנית.
ה. לטפל בשיקום נחל אלכסנדר.
ו. שינוי יעוד מבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל
גן לאומי נחל אלכסנדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8337חלק3, 6-7
8338חלק78, 81, 84, 87, 93
8390חלק1, 3-6
8392חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1998תאריך פרסום: 17/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4644. עמוד: 3576. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/03/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/1998
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות28/07/1991תאריך פרסום: 28/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3907. עמוד: 3276. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1991.
החלטה בדיון בהפקדה15/05/1991
קבלת תכנית06/02/1990