גן לאומי נחל צלמון

תוכנית ג/ 14045

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי נחל צלמון
מספר: ג/ 14045
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11854חלק12
18553חלק27-29
18852חלק3-9, 14-161-2, 10
18853חלק1-26, 28, 30, 32-34
18854חלק3-5, 9-11, 13-141-2, 7-8
18855חלק27-32
18856חלק12-20, 61
19260חלק22-24, 271, 21, 25, 37
19429חלק1-6, 13-167, 9, 57, 59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5868גן לאומי צלמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה31/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2005
קבלת תכנית16/06/2003