גן לאומי נחל שורק.

תוכנית בר/ 249

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן לאומי נחל שורק.
מספר: בר/ 249
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת שטח "גן לאומי שורק" שאותר בתמא/ 8 לצורך הכרזתו עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998 ".
ב.קביעת הוראות לפעיליות נופש לציבור בחיק הטבע.
ג. קביעת הוראות לשימור ושיקום חורש טבעי, ערכי טבע ונוף בתחום הגן הלאומי.
ד. קביעת התכליות ושימושים המותרים בתחום התכנית.
ה. קביעת הוראות בדבר דרכים וחניות.
ו. קביעת הוראות לשימור עתיקות בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית גן רווה, מרחב תכנון מקומי שורקות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3746חלק26-29, 32-33
3757חלק1-3
3758חלק2, 51, 3
3760חלק1, 36-37
4072חלק6, 8-9
4073חלק10-17, 26-32, 36-39, 52
4074חלק26-282-14, 18-25, 29-31
5272חלק11-142, 9-10, 15, 17
5281חלק12-14, 48
5282חלק2-41, 5
5283חלק4
5285חלק3-51-2, 6
5286חלק2-31
5287חלק6, 25, 27, 29-30, 35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/06/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3188. שנה עברית: התשעא .
הוגשו התנגדויות14/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2011
קבלת תכנית17/10/2010
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה21/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202006/05/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201101805/06/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201003217/10/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30302/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13725/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900928/10/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900520/05/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200701130/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500614/03/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400615/06/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות