גן לאומי עובדיה,

תוכנית ג/ 14153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי עובדיה,
מספר: ג/ 14153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח אתר עובדיה לגן לאומי לפי חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע , אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 1998.
שימור אתר העתיקות הפרהסיטורי לדורות הבאים תוך מתן אפשרות להצגתו לקהל הרחב בעתיד, ומתן אפשרות להמשך המחקר האקדמי הרב תחומי.
צמצום רצועה לתכנון שך דרך אזורית מס' 759 מ - 150 מ' ל - 115 מ'

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאי ליעוד גן לאומי.וחניה
ב. קביעת ופירוט התכליות בגן לאומי.
ג. קביעת הוראות פיתוח.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןבית זרעבית זרע

תיאור המיקום:
שטח התכנית ממערב לקיבוץ בית זרע וממערב לירדן.

נ.צ. 7329/2515

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15719חלק16-17, 25, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1594עמק הירדן, מערב (דגניה א' עד אשדות איחוד)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2705. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית09/12/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית24/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2686. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח07/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2004
קבלת תכנית11/08/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה