גן לאומי עין עבדה ד/ 488

תוכנית 20/ 03/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי עין עבדה ד/ 488
מספר: 20/ 03/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח כגן לאומי
בהתאם לחוק הגנים הלאומיים ושמורות טבע תשכ''ג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39023חלק4
39025חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/01/1966תאריך פרסום: 20/01/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1256. עמוד: 1076. שנה עברית: התשכו .
פרסום להפקדה ברשומות03/12/1964תאריך פרסום: 03/12/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1136. עמוד: 690. שנה עברית: התשכה .
החלטה בדיון באישור תכנית19/10/1964
החלטה בדיון בהפקדה15/03/1964
קבלת תכנית15/03/1964