גן לאומי עין עבדת

ישות כללית ג/ 14/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: אכרזת גן לאומי
שם: גן לאומי עין עבדת
מספר: ג/ 14/ 62
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שטח הדונם: 4,800.00
נתונים: אפיקו העליון של נחל צין. בעל מצוקים זקופים. מערות. נוה מדבר אופיני על מעינותיו. עין מר, עין עבדת ועין זיק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםצו הכרזה
מסמכיםתשריט הכרזה
מסמכיםפרסום הכרזה בק.ת
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 488תחום בניה -ניןאכרזת גן לאומי/שמורת טבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום בקובץ תקנות על אכרזת גן לאומי04/08/1966תאריך פרסום: 04/08/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1914. שנה עברית: התשכו .