גן לאומי תל אשדוד

תוכנית 8/ 02/ 101/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי תל אשדוד
מספר: 8/ 02/ 101/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לגן לאומי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנמחה התשנ''ח-1998 ולפי חוק התכנון והבניה תשכ''ה-1965.
2. לשמור על המורשת.
3. הסדרה ושיקום התל.
4. שמירה על החי והצומח בתל.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד השטח משטח פרטי פתוח, מאזור חקלאי ושצ''פ לגן לאומי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדוד
דרוםבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
160חלק69, 74
161חלק69, 73
200חלק73, 6, 8
2776חלק1, 6, 13, 17, 20
2778חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2012
קבלת תכנית13/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012