גן לאומי תל קדש

תוכנית ג/ 12522

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי תל קדש
מספר: ג/ 12522
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תיחום והרחבת השטח המיועד לגן לאומי והכרזתו עפ"י חוק גנים לאומיים ושמורת טבע - התשנ"ח - 1998.
2. ששמירה על ערכי טבע , המורשת והנוף שבתחום התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח גן לאומי.
2. קביעת התכליות המותרות ביעודי הקרקע.
3. קביעת הוראות פיתוח להסדרת שטח הגן הלאומי לרווחת המבקרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
גן לאומי תל קדש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13667חלק28, 31, 37-39
13668חלק22
14391חלק6-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3547. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/06/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח20/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1836. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2002
קבלת תכנית06/05/2001